دستگاه Bialti mocha 6 فنجان اسپرسو

دستگاه Bialti ساخت اسپرسو

دستگاه مورد استفاده برای تهیه قهوه اسپرسو روی گاز . در یک فرآیند ساده برای گرم کردن آب و قهوه ، قهوه اسپرسوی ایتالیایی دریافت می کنید ، با عطر و طعم از دست رفته.

برای تهیه 6 فنجان قهوه

شرکت بیالتی در اینجا یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه قهوه در ایتالیا است. کف در 1933