در جاروبرقی نسل جدید 2020 با شیر فشار “هوشمند” ، آب با فشار مطلوب از قهوه عبور می کند تا کارمای غنی تولید کند.

جدید:

مقدار قهوه از 70 به 140 میلی لیتر افزایش یافت.

کارما از به ml) افزایش یافت.

دما از 65 به 70 درجه افزایش می یابد سانتیگراد.

ویدیوی پیوست روند ایجاد کارما با نسل جدید Brick را نشان می دهد.

برای تهیه 2-4 فنجان قهوه

Bialti یکی از شرکت های پیشرو در زمینه قهوه در ایتالیا است. کف در 1933