3 کیلوگرم قهوه Verniano Caffe Vergnano 1882 espresso miscela (قرمز)

70٪ Arabica.

30٪ Robusta

ترکیبی از عطر و طعم قوی ، بدن و سرامیک در فنجان قهوه. این مخلوط از Arabica نیمه شسته از برزیل و مزارع Robusta هند ساخته شده است.

طعم بی نظیر با بدن کامل تضمین شده ، مطابق با سنت واقعی ایتالیا.

طعم کمی تلخ و سرامیک های مانده در دهان

اسپرسو Vergnano را به یک مخلوط فراموش نشدنی تبدیل می کنند.

قیمت هر 1 کیلوگرم 95 ₪