دانه های قهوه 3 کیلوگرم لوبیا لوازا لوبیا پیازو لوازا

کارشناس لواززا گوستو پینو ، دانه های قهوه اسپرسو قوی. مخلوط معطر معطر شدید با کارما غنی ، رایحه و عطرهای غنی

20٪ Robusta

80٪ Arabica

قیمت 1 کیلوگرم 71 ₪