کپسول های سازگار Mauro Centerscento Nespresso – Centopercento Caffe

با 100 کیفیت دانه های قهوه Arabica ، Mauro Centopercento یک ترکیب تصفیه شده است. غلظت کافئین در مخلوط قهوه به قدری کم است که می توانید بیشتر و بیشتر اوقات آن را بنوشید.

قهوه سبک ، با رایحه و رایحه های قوی و بالاتر از همه رایحه های میوه ها و گل ها.