کپسول های آلومینیوم Gimoka Restarto برای دستگاه های نسپرسو

قهوه با کنایات شکلات متعادل که با تفت دادن تیره مشخص می شود.

.

مخلوط: عربیکا و روبوستا

مشخصات بو دادن: بو دادن

منبع: برزیل ، پرو و ​​پاپوآ گینه نو ، اوگاندا