کپسول آلومینیومی عالی Gimoka برای دستگاههای نسپرسو

قهوه بو داده با کرم مخملی سبک متوسط ​​، و نشانه هایی از بادام.

.

مخلوط: عربیکا و روبوستا

مشخصات بو دادن: متوسط ​​

منبع: برزیل ، پرو و ​​پاپوآ گینه نو ، اوگاندا