کپسول های آلومینیوم

طعم و قوام و سرامیک قوی با ترکیبی از arabica شیرین برزیل با انواع قوی robusta معطر مشخص می شود.

پست کپسول های آلومینیومی اینتنسو Hasobrandt Nespresso – Nespresso اولین بار در Minuto ظاهر شد.