چه حسی دارد؟

شکلات و شیرین

برخی جزئیات بیشتر

سوماترا فوق العاده تمیز با بدنی متوسط ​​، نشانه هایی از شکلات تلخ و شیرینی گیلاس

منبع: اندونزی ، سوماترا