مینی قهوه ساز Mini Me Dolce Gusto

قهوه ساز با کیفیت که به سبک طراحی شده است. کلیک کنید بر روی 15 نواری برای قهوه با کیفیت و خوشمزه

این بسته شامل یک دستگاه قهوه ساز 256 کپسول

ضمانت برای 12 ماه

وارد کننده اسپرسو مور