• شرح
  • اطلاعات بیشتر

چرخ یکپارچه یکپارچه

سه درجه حرارت تزریق ، سه درجه قهوه قدرت به هر مقدار با تنظیم کننده جریان.

تنظیم اسپری قابل تنظیم از ارتفاع ، سینی گرمایش فنجان ، گزینه دو فنجان ، مخزن قابل جابجایی آب ، اسلاید آسان ، عرض فقط

تمیز کردن و نگهداری آسان ، اجزای و سطوح آسان برای تمیز کردن. LED های کارآمد با انرژی ، خاموش و آماده به کار

وارد کننده

مکث

دوره گارانتی

20 ماه ها