چه حسی پیدا می کنید؟

اسیدیته لیمو ، سبکی همراه با شیرینی گیلاس و ظرافت عالی.

جزئیات بیشتر

یک قهوه پیچیده با اشاره به مرکبات ، میوه رسیده و شکلات شیر ​​

منبع: اتیوپی

تا ارتفاع بیش از 1800 متر

رشد می کند