کوزه ریو برای تزریق سرما

رنگ شکلاتی
ظرفیت 5 فنجان / حجم پخته شده 600 میلی لیتر

پست شیشه MIZUDASHI HARIO برای دم کردن قهوه سرد با خیساندن 600 ML – Cold Brew – شکلات قهوه ای اولین بار در دقیقه .