1 کیلوگرم دانه های قهوه San Martino Palermo ایتالیا

50٪ Arabica ، 50٪ Robusta

بدن قوی کاملا عاری از اسیدیته ، قهوه با شخصیت قوی با یک احساس عمیق شربت اسپرسو.

مناسب برای اسپرسو / کاپوچینو / ماکینت / فیلتر / قهوه ترک.