3 کیلوگرم دانه قهوه Bristot Espresso

بریستوت یکی از شرکتهای پیشرو در ایتالیا است ،

دانه های قهوه بریستوت از تولید کنندگان قهوه انتخاب شده است.

ترکیب اسپرسوی قرمز دارای کرم چشمگیر و رایحه ای قوی است

قیمت هر کیلو – 56. 3