Bialetti Makinta Brick 2 cup

Bialty Espresso سازندگان

Makinta برای پخت قهوه اسپرسو روی گاز استفاده می شود. در یک فرآیند ساده برای گرم کردن آب و قهوه ، شما قهوه اسپرسو ایتالیایی را دریافت می کنید ، با عطر و عطر و طعمی که از بین نمی رود.

ایده موجود در پشت “روش آجر” بر اساس یک دمبل و شیر کنترل شده فشار واقع در بالای ماکینتو است ،

فشار اضافی مورد نیاز برای بدست آوردن طعم غنی اسپرسو را تولید می کند.

برای تهیه 2-4 فنجان قهوه

Bialetti یکی از شرکت های پیشرو قهوه است در ایتالیا. طبقه در 1933