برس تمیزکننده مخصوص تمیز کردن دستگیره ها / فیلترهای دستگاه اسپرسو

برای بهترین نتیجه ، فیلتر دستگاه اسپرسو شما نیاز به تمیز کردن هر زمان که قهوه درست می کنید.

با تمیز کردن برس با الیاف بلند ، کار تمیز کردن به راحتی و کارآیی انجام می شود.