آسیاب قهوه حرفه ای مینیون با SPECIALITA Eureka – Eureka

آسیاب قهوه خانگی حرفه ای که با آسیاب مناسب برای هر نوع تزریق همراه است!

آسیاب جهت زمان آسیاب و دستگاهی برای نگه داشتن پورتافیلتر را امکان پذیر می کند ، بنابراین بدون هیچ تلاشی می توان مقدار دقیق مورد نظر را خرد کرد!
گزینه های سنگ زنی: دستی و تایمر.

ظرف حبوبات: 300 گرم

ابعاد: ارتفاع: 35 سانتی متر عرض: 12 سانتی متر عمق: 18 سانتی متر

وزن: 5.6 کیلوگرم

در رنگ های: کروم ، زرد ، نارنجی ، آبی موجود است.