مخلوطی از قهوه با کرم مخملی و رایحه ای ماندگار. رایحه های عسل و بادام برای اسپرسوی شیرین و خامه ای

پست 3 کیلوگرم قهوه دانه Lavazza – Lavazza Piu اولین بار در Minuto ظاهر شد.