کپسولهای همسان Nespresso

مخلوط های قهوه Mauro از آکادمی قهوه Mauro. نام همه چیز را می گوید.

ترکیبی از عربیکا و روبوس با شور مائورو قهوه ای معتبر و معطر ایجاد می کند.

دانه های قهوه که در یک روند آهسته سبک می شوند و کیفیت قهوه را مختل نمی کنند و نوشیدن دانه های قهوه مائورو را به یک تجربه مست کننده تبدیل می کند