کپسولهای اصلی Lavazza Amodo Miu Sorta 36

مخلوطی از روبوستای آفریقا و جنوب شرقی آسیا در این قهوه شدید و غنی ، با نوشابه های کاکائو ، ملاقات می کنند.

غنی و مصمم ، با بدن کامل و عطر و طعم شدید مداوم

منبع: آفریقا و آسیای جنوب شرقی

با کرم طلایی و رنگ گرم

تفت دادن: تیره