.

16 کپسول های طعم دار قهوه وانیل کپسول ها حاوی شیر یا شکر نیستند

کپسول اسپرسو بیشتر برای Dolce Gusto