چاقوهای سرامیکی یکنواختی سنگ زنی را تضمین می کنند

بند سیلیکون از لیز خوردن آسیاب در هنگام آسیاب جلوگیری می کند

دستگیره به راحتی جدا می شود ، طرحی که امکان ذخیره سازی ساده و راحت را فراهم می کند – برای سفر ، پیک نیک و غیره.

پست چوب آسیاب قهوه سرامیکی Hario – آسیاب قهوه مخروطی چوبی با چاقوهای سرامیکی اولین بار در Minuto ظاهر شد.