صافی برای ماشین آلات از گروه E . توزیع آب یکنواخت و امکان تزریق بهتر و یکنواخت تر ، نگهداری کمتر و کمک به تولید بدنه گردتر برای اسپرسو.

پست مجموعه اسپرسو قاشقی 6 عدد اولین بار در Minuto ظاهر شد.