1 کیلو دانه قهوه Lavazza Piano Lavazza Pieno لوبیا

کارشناس لواززا گوستو پینو ، دانه های قهوه اسپرسو قوی. مخلوط معطر معطر شدید با کارما غنی ، عطر و بوی غنی

20٪ Robusta

80٪ Arabica