قدرت راه رفتن

پیاده روی احتمالاً یکی از ساده ترین کارهایی است که می توانیم برای تشویق بیشتر فعالیت بدنی انجام دهیم. Axel F. Sigurðsson ، متخصص قلب و عروق از Hjartamiðstöðin ، به قدرت راه رفتن و آنچه می توانند برای ما انجام دهند ، نگاه کرد …