اکثر مردم احتمالاً قصد روغن کردن نان را داشته اند ، اما بیشترین مشکل را داشته اند زیرا کره آنقدر سخت بود که روغن کاری آن غیرممکن بود. اما یک راه حل درخشان برای این مشکل وجود دارد و تنها چند دقیقه طول می کشد تا کره نرم شود.

1. کره را برای استفاده در یک بشقاب قرار دهید.

2. یک لیوان آب گرم را پر کنید و حدود یک دقیقه یا تا زمانی که بطری داغ شود در لیوان بگذارید.

3. آب را از بطری بریزید و سریعاً آن را خشک کنید.

4. بطری را روی کره چرخانده و یک تا دو دقیقه بگذارید تا بماند.

5. سپس کره باید به اندازه دلخواه نرم و مناسب برای روغن کاری نان باشد.